دسته بندی پروژه ها بر اساس مهارت ها :


مهندسی و علوم

ترجمه و نویسندگی

توسعه وب و نرم افزار

نرم افزار های مهندسی

طراحی ، گرافیک و رسانه