توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
طراحی تونل آب بر نیروگاه در حال دریافت پیشنهاد Dec. 14, 2014, 9:59 a.m.
ترجمه تخصصی عمران - گرایش سازه ههای هیدرولیکی در حال دریافت پیشنهاد Dec. 14, 2014, 10:18 a.m.
تمرین طراحی تونل آب بر نیروگاه در حال دریافت پیشنهاد Dec. 14, 2014, 3:14 p.m.
ترجمه تخصصی عمران گرایش ارشد سازه های هیدرولیکی salma متوقف شده Dec. 14, 2014, 3:20 p.m.
ترجمه تخصصی عمران گرایش ارشد سازه های هیدرولیکی roozbehrrzrrz با موفقیت به پایان رسیده Dec. 22, 2014, 10:34 a.m.
ترجمه تخصصی عمران گرایش ارشد سازه های هیدرولیکی در حال دریافت پیشنهاد Jan. 18, 2015, 9:09 a.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Dec. 14, 2014, 9:54 a.m.

  آخرین ورود : Jan. 17, 2015, 3:05 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 70

  میانگین امتیاز:


  رتبه در میان پیمانکاران: 1219

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده