توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
قطعه بندی و خوششه بندی تصویر Programmer در حال اجرا Jan. 22, 2015, 7:08 p.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Jan. 22, 2015, 6:55 p.m.

  آخرین ورود : April 8, 2015, 11 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 623

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده


  رتبه در میان پیمانکاران: 654

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده