توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
Latex jalal با موفقیت به پایان رسیده Nov. 19, 2014, 11:16 p.m.
Java programming متوقف شده Nov. 23, 2014, 8:36 p.m.
Java farahmand با موفقیت به پایان رسیده Nov. 25, 2014, 4:29 p.m.
Report Writing majidabhari متوقف شده Nov. 27, 2014, 1:14 p.m.
Report writing vahidvas متوقف شده Nov. 27, 2014, 11:18 p.m.
Java programin sasan_91 متوقف شده Nov. 28, 2014, 6:42 p.m.
برنامه نویسی جاوا mehddix با موفقیت به پایان رسیده Nov. 30, 2014, 11:19 p.m.
برنامه نویسی جاوا mehddix با موفقیت به پایان رسیده Dec. 9, 2014, 7:56 p.m.
برنامه نویسی جاوا mehddix با موفقیت به پایان رسیده Dec. 12, 2014, 1:16 a.m.
برنامه نویسی جاوا متوقف شده Jan. 13, 2015, 3:24 p.m.
برنامه نویسی جاوا در حال دریافت پیشنهاد Jan. 16, 2015, 12:29 a.m.
برنامه نویسی جاوا در حال دریافت پیشنهاد Jan. 21, 2015, 10:39 p.m.
Java Programming miladhamzeh با موفقیت به پایان رسیده Jan. 23, 2015, 7:41 p.m.
Java Programming در حال دریافت پیشنهاد Feb. 4, 2015, 12:33 a.m.
Java Programming در حال دریافت پیشنهاد Feb. 8, 2015, 4:01 p.m.
Java Programming در حال دریافت پیشنهاد Feb. 10, 2015, 9:09 p.m.
Java programing در حال دریافت پیشنهاد April 10, 2015, 4:18 a.m.
Discrete Mathematics,Latex,Wolfram Mathematica, در حال دریافت پیشنهاد April 19, 2015, 4:34 p.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Nov. 19, 2014, 11:04 p.m.

  آخرین ورود : April 26, 2015, 7:29 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 2735

  میانگین امتیاز:


  رتبه در میان پیمانکاران: 1575

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده