توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
روشهای افزایش راندمان در محفظه های احتراق arashabhari متوقف شده Jan. 16, 2015, 4:23 p.m.
روشهای افزایش راندمان در محفظه احتراق roozbehrrzrrz متوقف شده Jan. 18, 2015, 7:24 p.m.
روشهای افزایش راندمان در محفظه های احتراق متوقف شده Feb. 8, 2015, 8:17 p.m.
روشهای افزایش راندمان در محفظه های احتراق hshafiee با موفقیت به پایان رسیده Feb. 8, 2015, 8:17 p.m.
روشهای افزایش راندمان در محفظه های احتراق hshafiee با موفقیت به پایان رسیده Feb. 13, 2015, 9:47 p.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Jan. 16, 2015, 4:08 p.m.

  آخرین ورود : Feb. 23, 2015, 3:19 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 2764

  میانگین امتیاز:


  رتبه در میان پیمانکاران: 728

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده