درباره ما


  • زیرند یک سایت برونسپاری پروژه است.برونسپاری به معنای واگذاری خدمات به شخص ثالث است. شما به وسیله زیرند می توانید با صرف زمان و هزینه اندک از تجربه و تخصص سایر کاربران سایت استفاده نمایید و در واقع آن ها را به صورت مجازی استخدام کنید. شما می توانید هر نوع پروژه ای را که برای انجام آن نیاز به حضور فیزیکی نیست در زیرند سفارش دهید.
  • رقابت در زیرند بر مبنای شایسته سالاری است. پیمانکاران و کارفرمایان پس از انجام پروژه توسط یکدیگر مورد ارزیابی قرار می گیرند که نتیجه این ارزیابی در پروفایل شخصی آن ها به نمایش در می آید و رتبه بندی کاربران نیز بر همین مبنا صورت میگیرد.