توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
پروژه درس ساختمان داده roozbehrrzrrz با موفقیت به پایان رسیده Dec. 10, 2014, 1:35 p.m.
پروژه کلاسی پایگاه داده roozbehrrzrrz با موفقیت به پایان رسیده Dec. 10, 2014, 1:44 p.m.
تمرین درس ساختمان داده متوقف شده Dec. 13, 2014, 5:10 p.m.
تمرین معماری کامپیوتر متوقف شده Dec. 13, 2014, 5:15 p.m.
تمرین درس شبکه 1 roozbehrrzrrz با موفقیت به پایان رسیده Dec. 13, 2014, 5:17 p.m.
تمرین پایگاه داده roozbehrrzrrz با موفقیت به پایان رسیده Dec. 18, 2014, 10:31 p.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Dec. 10, 2014, 1:21 p.m.

  آخرین ورود : Dec. 27, 2014, 10:51 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 1166

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده


  رتبه در میان پیمانکاران: 1267

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده