توضیحات
اطلاعاتی وارد نشده است
تحصیلات
اطلاعاتی وارد نشده است
مهارت ها
مهارتی وارد نشده است

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
مهندسی نرم افزارهای امن vahidvas با موفقیت به پایان رسیده Dec. 13, 2014, 8:06 p.m.
پیاده سازی پروژه فهرستگان با c# pedramamini در حال اجرا Dec. 16, 2014, 5:22 p.m.
شبکه پتری متوقف شده Dec. 16, 2014, 6:09 p.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Dec. 13, 2014, 12:22 a.m.

  آخرین ورود : March 18, 2015, 2:12 p.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 1130

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده


  رتبه در میان پیمانکاران: 1232

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده