توضیحات

ﻣﻨﻈﻢ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻋﻠﻤﯽ

تحصیلات
‏ مدرک : مهندسی مواد
محل دریافت مدرک: ﺻﻨﻌﺘﯽ امیرکبیر
سال شروع تحصیل :1384
سال پایان تحصیل :1389
مهارت ها

به عنوان کارفرما

عنوان پروژه پیمانکار وضعیت شروع ارزیابی
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ مدیریت Programmer با موفقیت به پایان رسیده Jan. 29, 2015, 2:13 a.m.
ترجمه مقاله مدیریت2 aghaee با موفقیت به پایان رسیده Jan. 30, 2015, 4:42 p.m.
  فایلی برای نمایش وجود ندارد.
  Profile picture

  تاریخ عضویت : Oct. 6, 2014, 10:46 a.m.

  آخرین ورود : April 30, 2015, 4:18 a.m.

  رتبه در میان کارفرمایان: 5

  میانگین امتیاز:


  رتبه در میان پیمانکاران: 2357

  میانگین امتیاز: هنوز امتیازی داده نشده